Общи условия за ползване

 

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между собственика на онлайн сайт и магазин www.moravabalm.com (сайта) и потребителите (Вие) във връзка с услугите, предлагани от www.moravabalm.com.  С разглеждането на страниците, натискането на снимките или връзките, разположени на страниците на този сайт,  Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия за ползване. 

Интернет страницата и онлайн магазинa  www.moravabalm.com  са собственост на фирма Морава Балм – еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 202785676 и адрес на управление София,бул.Самоков 80. Марката Морава / Morava е регистрирана марка и собственост на същото това дружество (Морава Балм ЕООД).

  1. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид използването на сайта www.moravabalm.com, потребителят може да разглежда сайта без да се регистрира. Регистрация е необходима само за определени функции и е по желание. Регистрацията е напълно безплатна. При регистрация, потребителят се съгласява да предостави вярна и актуална информация при попълване на регистрационната форма. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайтът не носи отговорност за събития настъпили в следствие на това. Потребителя отговаря за последствията от тези свои действия.

  1. Защита на личните данни.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право да достъпва или да променя собствените си Лични данни, които са станали достояние на www.moravabalm.com  при въвеждането им от Потребителя във формата за регистрация на сайта.

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Морава Балм ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: куриерски фирми и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

Сайтът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

  1. Авторски права и ограничения свързани с тях

www.moravabalm.com  дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни на сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права www.moravabalm.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Сайтът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

  1. Представяни стоки и услуги на Сайта

Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи.

В страницата на всяка стока представена в сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Сайта има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

  1. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.moravabalm.com 

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от www.moravabalm.com При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът на плащане и доставка според предложените на сайта варианти.

По всяко време, преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. Поръчката се счита за завършена след като Потребителят натисне бутона „ПОРЪЧВАНЕ“. Поръчката се счита за приета от сайта, след като на Потребителя бъде изпратен имейл за потвърждение.
При потвърждение на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Морава Балм ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Сайтът има право да откаже изпълнението на завършена от Потребителя поръчка, за част или за всички поръчани стоки, поради изчерпване на тяхната складова наличност или други обективни причини. В тези случай Потребителят ще бъде уведомен за това по имейл, като Сайтът не дължи на Потребителя каквото и да било обезщетение, освен възстановяване на депозирани/платени суми, ако има такива. Сайтът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта при завършване на поръчката, независимо дали същата е по-ниска или по-висока от настоящата.

  1. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. 

В случай, че след приемане на Поръчката Потребителят направи промяна в адреса за доставка, то цената за доставка може да бъде коригирана от Сайта, за което Потребителят ще бъде уведомен. 

  1. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. 

  1. Връщане и замяна 

Можете да върнете артикулите,  закупените от Вас от онлайн магазин moravabalm.com  без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на получаване при следните условия: 

           – Продуктите да са в оригиналната си опаковка

           – Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване

           – Да включите оригиналната фактура или касов бон с която сте получили продуктите (с Вашата поръчка ще получите придружаващ документ – фискален бон при плащане при доставка или фактура по Ваше желание)

           – Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка

Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сме получили обратно продуктите. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, възстановяваме на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

  1. Допълнителни разпоредби

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайтът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Възможно е информацията, която се съдържа като спецификация за дадена стока/услуга да се окаже недостатъчна за изискванията на определен Посетител, като ако се свържете със Сайта, ще получите отговор на изпратените запитвания и въпроси.

Публикуваните в Сайта снимки на Продуктите имат само илюстративен и насочващ характер, като целят да създадат представа за стоката, а не да го представят точно и е възможно доставените стоки да се различават от тях.

Търси любимите си продукти тук

Ела в нашия клуб и вземи 10% при първата си покупка!

Получавай пръв информация за най-новите продукти, промоции и още.